Gunilla Bradley

Installation av ny föreståndare för Gunilla Bradley center för digitala affärer

Gunilla Bradley center för digitala affärer är ett tvärvetenskapligt samlingsnav för nydanande forskning inom området digitala affärer. Välkommen att möta GBCs nye föreståndare och få veta mer om centrets forskning.

Välkommen och öppnande av ceremonin

Anita Mirijamdotter, professor i informatik

Gunilla Bradley center för digitala affärer (GBC)

Bakgrund och historik om forskningen inom digitala affärer; aktiviteter och forskning 2018–2019
Gunilla Bradley, professor emerita i informatik, & dr Rana Mostaghel, lektor vid institutionen för marknadsföring och nuvarande föreståndare för GBC 2018–2019
Värd: dr Rana Mostaghel

Installation av dr Fabian von Schéele, ny föreståndare för GBC

Dr Rana Mostaghel

Gunilla Bradley center för digitala affärer (GBC)

Planerade aktiviteter och aktuella forskningsproblem som GBC ämnar bedriva forskning om
Dr Fabian von Schéele, docent i informatik och ny föreståndare för GBC 

Föredrag

Circular business models: challenges and lessons learned
Dr Rana Mostaghel
Värd: dr Fabian von Schéele