Mässmingel

Karriärdag Teknik

Hösten 2019 går Karriärdag Teknik av stapeln den 11 november. Under dagen kommer seminarier, lunchföreläsningar, mässa mm att erbjudas

Karriärdag Teknik är för både teknik- och data/it-studenter, dvs inkluderar det som tidigare gått under namnet Stora IT-kompetensdagen.

Vi arbetar för en progression med studenternas företagskontakter under utbildningen.
Studenter i åk 1 behöver börja, och årskurs 2 behöver fortsätta med att bygga nätverk för att hitta företag till fallstudier som ingår i kurser i utbildningen. Årskurs 1 och 2 kan behöva sommarjobb eller vara intresserade av uppdrag som studentmedarbetare. Under våren i årskurs 3 skriver studenterna som regel examensarbete och söker därför idéer, om de inte redan är igång. Studenterna är generellt nyfikna på sin kommande arbetsmarknad och behöver få ökad förståelse för vad jobben i branschen kan innebära.

Frågor?
Hör gärna av dig med frågor till Jan Novak, Helena Belfrage eller mejla samverkan.ftk@lnu.se

Mer information kommer.

Linnéuniversitetet, Växjö, hus M och N Helena Belfrage Lägg till i din kalender