e som i eHälsa

Mötesplats eHälsa: en dag för forskare, yrkesverksamma och studenter inom eHälsa

Nu bjuder Linnéuniversitetets nationellt unika masterprogram inom eHälsa in till en kick-off och inspirationsdag inom eHälsa.

Dagens program: 

Välkomna
Prorektor Catherine Legrand och programansvarig Pauline Johansson hälsar välkomna. 

eHälsa - samordning på nationell nivå
Maria Hassel, senior rådgivare och internationell samordnare, eHälsomyndighetens samordningsavdelning, berättar om Vision eHälsa 2025, behov av kompetents, utmaningar och möjligheter inom eHälsa. 

Framtidens vård - patienten som resurs
Cecilia Karlsson, digitaliseringsstrateg och och processledare, DigitalWellArena, Region Värmland, berättar om framtidens hälso- och sjukvård där patientens behov står i fokus och egenförmåga ses som en resurs. 

Tårta och mingel

Digitalisering - skapa tid till medarbetarna
Peter Bergehamn it- och digitaliseringschef, region Kronoberg, talar om varför digitalisering i första hand bör fokusera på att medarbetare och inte medborgare. 

Datum: Torsdag den 5 sept
Tid: 13:00-16:00
Var? Sal Fregatten, Hus Magna, nya universitetskajen i Kalmars hamn (Adress Kajplan 6, Kalmar). 

Vill du delta?
Anmäl dig genom att skicka ett mejl ehalsoinstitutet@lnu.se
(Senast 2 sept då vi bjuder på tårta)

OBS: Begränsat antal platser, först till kvarn!

Varmt välkommen!

 

 

 

 

 

Universitetskajen Lägg till i din kalender