Björn Wettermark

Läkemedelsanvändningen från vaggan till graven - ett nordiskt perspektiv”.

– De nordiska länderna har, med sina 25 miljoner invånare, en lång historia av att följa varje enskild individ från födsel till död i befolkningsstatistik, register och databaser. Detta ger oss unika möjligheter att studera folkhälsa, sjukdomar och läkemedelsanvändning under hela livet, säger Björn Wettermark.

– Läkemedel räddar liv och förbättrar livskvalitén, men det finns också stora problem med olämplig läkemedelsanvändning i olika åldersgrupper. I norden har vi fantastiska möjligheter att följa upp hur vi använder läkemedel, säger Björn Wettermark.

Han är docent i läkemedelsepidemiologi vid KI och utredare vid hälso- och
sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Den 20 november bjuder han in för att berätta om sin forskning om läkemedelsanvändning i de nordiska länderna och hur vi kan använda databaser, kvalitetsregister och enkäter för att förstå nyttan och risker med olika läkemedel.

– När läkemedel kommer ut på marknaden är de sällan studerade hos barn och äldre eller personer med komplicerad samsjuklighet. Här behövs läkemedelsepidemiologiska studier av hur läkemedlen används och dess effekter.

När?  Onsdag 20 november kl 14.30-16.00 (Fika från 14.00)
Var? Azur, Hus Vita, Norra Kajplan 6, Kalmars hamn (Följ skyltarna från Turistbyrån i Kalmars hamn) 

Anmäl dig!
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till ehalsoinstitutet@lnu.se eller ring 0480-49 71 62 (Anmäl dig senast mån 18/11 då vi beställer fika)

Följ forskningsseminaret på distans:
Forskningsseminaret går även att se på distans, samt ställa frågor live via vår chatt via länken https://lnu.se/ehalsoinstitutet/  (Se eHälsoinstitutets hemsida, under rubriken Forskningsseminarier, live-sädning). 

Läs mer om Björn Wettermark och hans forskning. 

Varmt välkomna!

 

 

Lägg till i din kalender