roboten NAO

Långsiktig kompetensförsörjning och framtidens laborationsundervisning inom teknik

Välkommen till årets kanske viktigaste workshop kring framtida kompetensförsörjning, där modern teknologi som artificiell intelligens (AI), robotik och Internet of things (IoT) möter pedagogiska utmaningar på gymnasieskolan.

Hur säkerställer vi den långsiktiga kompetensförsörjningen inom ingenjörs- och teknikyrken? Hur ser framtidens moderna laborationsundervisning ut?

Söktrycket till natur- och teknikprogram till gymnasieskolan är ganska bra. Men eleverna känner sig även osäkra kring naturvetenskap och teknik, och rekryteringen till teknikinriktade program har en skev könsfördelning. Dessutom finns det en stor variation i resurser och möjligheter till laborativ undervisning i dagens gymnasieskolor.

Denna workshop riktar sig till lärare och skolledning på gymnasienivå, personer som arbetar med skol-/utbildningsutveckling, samt till företag och organisationer inom teknik- och ingenjörsområdet. Den arrangeras av institutionen för maskinteknik som en aktivitet i projektet Teknisk och naturvetenskaplig utbildning på lika villkor.

Under workshopen kommer vi att diskutera:

  • Vad kan vi göra för att öka rekryteringen till ingenjörs- och teknikutbildningar, speciellt andelen tjejer?
  • Hur skapar vi möjlighet till mer praktisk förståelse för natur- och teknikrelaterade ämnen?
  • Hur kan vi utveckla laborationsundervisningen med hjälp av modern teknologi?

Anmälan

Senast 12 augusti till Mirka Kans, docent vid institutionen för maskinteknik, mirka.kans@lnu.se.

Kontakt

Frågor besvaras av Mirka Kans, docent i maskinteknik, mirka.kans@lnu.se, 0470-70 84 88, eller Lars Håkansson, professor i maskinteknik, lars.hakansson@lnu.se, 0470-70 83 50.

Bild

CC BY-SA 4.0, Gustavo A Casañ, commons.wikimedia.org/wiki/File:NAO_robot_in_the_Robinlab.JPG

 

Hus M och hus Epic, Linnéuniversitetet, Växjö Mirka Kans Lägg till i din kalender