Campus Kalmar

Lärares skyldigheter, rättigheter & möjligheter

Tisdag 1 oktober bjuder vi in till en spännande nätverksdag kring temat ”Lärares skyldigheter, rättigheter & möjligheter”.

Under förmiddagen inleder professor Stephan Rapp från Linnéuniversitetet och talar om lagar och regler kring vad lärare får och ska göra i samband med konflikter med barn och elever. Högaktuella frågor som exempelvis vad en lärare kan göra om en elev inte lyder en tillsägelse och hur vi får agera om någon stör undervisningen – spörsmål som dagligen diskuteras i media just nu.

Dagen arrangeras i samarbete mellan Nätverket för likabehandling och värdegrundsfrågor och den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar (VI-profilen).

Anmälan sker via nedanstående länk senast 26 september:
https://survey.lnu.se/kompetensdag 1 oktober

Dagen är kostnadsfri!

Läs mer om Nätverket för likabehandling och värdegrundsfrågor