människor
Fokus Integration

Mångfald och förtroende för (de) andra

Hur olika kan vi vara och ändå lita på varandra? I samhällsforskningen finns sedan länge en diskussion om hur etnisk och kulturell mångfald kan riskera att försämra förutsättningarna för mellanmänskligt förtroende. Samtidigt är det osäkert hur klyftor i social tillit kan överbryggas genom kontaktytor i samhället, och vilken roll som skolor och välfärdsinstitutioner kan spela här. Välkommen till Plattform Migrations öppna seminarium den 17 maj.

Hur ska integrationspolitik på nationell och lokal nivå utformas för att bidra till förtroendefulla sociala relationer? Vilka förhoppningar och farhågor är rimliga, när det gäller mångfald och tillit i det framtida Sverige?

Plattform Migration bjuder in till ett öppet seminarium kring centrala frågor om integration och mellanmänskligt förtroende i serien Fokus Integration. Populärvetenskapliga föredrag följs av en diskussion mellan forskare och opinionsbildare.

Medverkande

  • Andreas Bergh, nationalekonom, Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning
  • Susanne Wallman Lundåsen, statsvetare, Linköpings universitet
  • Karl Loxbo, statsvetare, Linnéuniversitetet
  • Ronja Ismail, kommunfullmäktigeledamot (s), Nybro
  • Oliver Rosengren, kommunalråd (m), Växjö


Datum och tid: Fredag 17 maj kl. 13.30–16.00
Plats: Sal Tegnér, Hus H, Linnéuniversitetet, Växjö
Anmälan: Sker senast den 15 maj via följande länk: https://survey.lnu.se/Survey/21818

Varmt välkomna alla med intresse för migrations- och integrationsfrågor!

Sal Tegnér, Hus H, Linnéuniversitetet, Växjö. Per Strömblad Lägg till i din kalender