fraktaler

Yacin Ameur och Jens Wittsten

Välkommen till en dubbel föreläsning i seminarieserien i matematik.

Föreläsare/Lecturer 1, 13.15-14.00

Yacin Ameur, Matematikcentrum, Lund

Titel/Title

Sammanfattning/Abstract

Föreläsare/Lecturer 2, 14.15-15.00

Jens Wittsten, lektor, Högskolan i Borås 

Titel/Title

Sammanfattning/Abstract

Seminarieserien

Seminariet är en del av den seminarieserie som forskningsämnet matematik arrangerar regelbundet, med såväl inbjudna som egna forskare. Här kan du se hela seminarieserien.

Sal D1172, hus D, Växjö Joachim Toft Lägg till i din kalender