fraktaler

Mohammed Es-Sebaiy: Parametrizations, weights, and optimal prediction

Välkommen till en föreläsning i seminarieserien i matematik.

Föreläsare/Lecturer

Mohammed Es-Sebaiy, ICM-doktorand från University Cadi Ayyad, Marrakesh, Marocko

Titel/Title

Parametrizations, weights, and optimal prediction

Sammanfattning/Abstract

Se bifogad fil.

Seminarieserien

Seminariet är en del av den seminarieserie som forskningsämnet matematik arrangerar regelbundet, med såväl inbjudna som egna forskare. Här kan du se hela seminarieserien.

Sal D1172, hus D, Växjö Astrid Hilbert Lägg till i din kalender