fraktaler

Hamdi Zorgati och Saloua Mani Aouadi

Välkommen till en dubbel föreläsning i seminarieserien i matematik.

Föreläsare/Lecturer 1, 13.15-14.00

Hamdi Zorgati

Titel/Title

Sammanfattning/Abstract

Föreläsare/Lecturer 2, 14.15-15.00

Saloua Mani Aouadi, University Tunis El Manar, Faculty of Sciences of Tunis, Tunisien

Titel/Title

On the modeling and analysis of a coupling in cardiac electrophysiology

Sammanfattning/Abstract

Se bifogad fil.

Seminarieserien

Seminariet är en del av den seminarieserie som forskningsämnet matematik arrangerar regelbundet, med såväl inbjudna som egna forskare. Här kan du se hela seminarieserien.

Sal D1172, hus D, Växjö Joachim Toft Lägg till i din kalender