fasad
Fokus Integration

Migrationspolitik och mötet med Sverige – asylsökandes erfarenheter och mottagandets villkor

Migrationen och dess förmodade konsekvenser för samhället diskuteras ständigt på olika politiska nivåer, liksom i massmedia. Men hur beskriver människorna bakom migrationspolitikens rubriker sina upplevelser och erfarenheter? Hur gestaltar sig mötet med Sverige för de som sökt sig hit på flykt från krig och förtryck – och hur ser berättelsen om mottagandet ut, när direkt involverade professionella och ideella krafter får göra sina röster hörda?

Plattform Migration välkomnar alla intresserade till ett öppet seminarium med populärvetenskapliga föredrag och diskussion mellan forskare, praktiker och opinionsbildare. Statsvetare Peter Esaiasson berättar om en uppmärksammad studie, baserad på omfattande intervjuer med asylsökande. Medverkar gör också etnolog Kristina Gustafsson och historiker Jesper Johansson, som bedriver ett gemensamt forskningsprojekt om mottagandets aktörer och villkor. Dessutom medverkar regionala opinionsbildare och professionellt verksamma i paneldiskussionen.

När: 27 mars 2019, kl. 13.30 –16.00.
Var: Linnéuniversitet Växjö, sal Weber.

Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan behövs då deltagarantalet är begränsat. Anmäl dig via nedanstående länk senast den 25 mars.

Weber, Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö Per Strömblad Lägg till i din kalender