träff

Möte för tematräffsledare i palliativ vård

Syftet med träffen är att ni tematräffsledare ska få en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och med Palliativa centrum för samskapad vård.

På programmet:

  • Carina Persson, lektor LNU Måltidsmiljöer inom särskilt boende - det är inte bara maten som gör måltiden

  • Sofia Jämterud-Morberg, post doc LNU Samtal vid allvarlig sjukdom

  • Charlotte Hommerberg lektor LNU, Metaforer i palliativ cancervård

Anmälan: via e-post till annica.olsson@lnu.se senast 07 november.

Meddela eventuella kostförbehåll för fika.(ingår). Lunch på egen hand.

Tematräffarna är kostnadsfritt för alla personer från Kronoberg Region.

Poseidon, centrallasarettet i Växjö (CLV) Annica Olsson Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender