Lars Lindkvist

Musiken och människan med Lars Lindkvist

Linnéuniversitetet fortsätter sitt samarbete med kammarorkestern Musica Vitae, med föreläsningsserien Musiken och människan.

Lars Lindkvists föreläsning handlar om kulturentreprenörskap. Han kommer tala om kulturens betydelse för att utveckla platser och vikten av att stödja kulturentreprenörer.

I boken "Avtryck – Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater", som Lars skrivit tillsammans med David Calås, har de båda författarna intervjuat initiativtagarna till 18 nya konsthallar och museer, från Tornedalen i norr till Wanås i söder. Det handlar bland annat om självförverkligande och en livsstil, en stark önskan om att göra avtryck och att ge tillbaka till samhället. Berättelserna visar på vikten av att svensk kulturpolitik skapar bättre förutsättningar för privata och ideella kultursatsningar.

Musik: Per Tengstrand spelar Beethoven

Läs mer om konserten på Musica Vitae:s webbplats

18.15 Föreläsning
19.00 Konsert
Plats: Växjö konserthus

Växjö Konserthus Christina Dahlgren Lägg till i din kalender