Barn som ritar

Nätverksdag - Specialpedagogik

Under hösten kommer vi att bjuda in till några olika aktiviteter, så titta in på vår nätverkssida med jämna mellanrum för mer information och anmälan. Vår första aktivitet sker 14 augusti i sal Leonardo, Linnéuniversitetet, Campus Växjö. Vi bjuder på fika, lunchen står var och en för.

Anmäl dig senast 26 juni längst ner på denna sida.

Program för 14 augusti:

Fika serveras från 10.30 utanför sal Leonardo

11.00 Inledning LEIF NILSSON

11.10-12.30 BENGT PERSSON

12.30-13.30 LUNCH

13.30-16.00 IDA NECOVSKI

Specialpedagogiken, skolan och samhällsutvecklingen

Föreläsningen kommer att behandla hur specialpedagogiken har förändrats under tio år av utbildningsreformer och vart området är på väg. Vidare kommer frågan om det finns en specialpedagogisk ”forskningsfront” att diskuteras, liksom specialpedagogikens relation till begreppet inkludering.

Bengt Persson är senior professor i specialpedagogik och var gästprofessor vid Linnéuniversitetet under uppbyggnaden av specialpedagogutbildningen. Han är nu aktuell med en reviderad upplaga av den specialpedagogiska klassikern Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap.

Skolförbättring, lärande och utveckling utifrån ett främjande och förebyggande elevhälsoperspektiv

Föreläsningen handlar om hur skolor kan arbeta för att stödja lärande och utveckling bland elever och lärare, utifrån ett främjande och förebyggande fokus där elevhälsa och elevhälsoarbete är en central del.

  • Hur kan individuella åsikter bli till gemensamma insikter och lärdomar, genom ett tvärprofessionellt och kollegialt lärande?
  • Hur kan elevhälsans arbete bidra till en förflyttning från åtgärdande arbete på individnivå till utveckling av tillgängliga lärmiljöer?
  • Hur kan arbetet med ledning och stimulans för alla, extra anpassningar och åtgärdsprogram vara verktyg för att garantera hälsa, lärande och utveckling för alla barn oavsett behov?

Ida Necovski är specialpedagog, föreläsare, bloggare och en av författarna till boken EHM - elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell. 

Anmälan

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.