kvinna i förminskad storlek som bläddrar i en bok

Nätverksträff för historielärare

I samband med vårens nätverksträff fanns det ett stort intresse för att utbyta erfarenheter om exempel på övningar, examinationsuppgifter, upplägg av historieundervisning och liknande i olika årskurser på högstadiet och i olika gymnasiekurser. Höstens träff kommer därför att fokusera på ett sådant erfarenhetsutbyte.

Nätverket för historielärare startade 2012 efter önskemål bland historielärare om att tillsammans få diskutera undervisning, läromedel, bedömning, aktuell forskning och annat ämnesrelaterat. För att ge möjlighet till detta, arrangerar nätverket bland annant regelbundna träffar. Höstens nätverksträff äger rum i Kalmar torsdag 21 november.

Program med cirkatider

12.00-13.00 Deltagarna bjuds på lunch
13.00-15.30 Erfarenhetsutbyte

I samband med vårens nätverksträff fanns det ett stort intresse för att utbyta erfarenheter om exempel på övningar, examinationsuppgifter, upplägg av historieundervisning och liknande i olika årskurser på högstadiet och i olika gymnasiekurser. Höstens träff kommer därför att fokusera på ett sådant erfarenhetsutbyte.

Ta med dig ett eller ett par exempel på övningar, uppgifter, examinationer, upplägg av ett tema eller annat som du har använt i din historieundervisning till träffen. Det spelar ingen roll vilken årkurs, kurs och innehåll det handlar om så länge det handlar om historieundervisning. Min förhoppning är detta utbyte ska bli givande och att alla ska få med sig flera konkreta exempel tillbaka till det egna klassrummet.

Om någon vill hålla en kort presentation för övriga deltagare om ett speciellt exempel går det utmärkt. Tanken är annars att ni presenterar och diskuterar era exempel i mindre grupper under eftermiddagen.

Material som ni vill dela med varandra kan jag distribuera digitalt efter träffen. Har ni material som inte är digitaliserat kan jag ordna med kopiering på plats.

Anmälan

Anmälan görs till kristina.kakoulidou@lnu.se. Meddela om du har för avsikt
att delta vid lunchen och eventuella önskemål om specialkost i samband med
anmälan. Sista datum för anmälan är den 14 november.

Välkommen!