Barn som trycker på surfplatta

Nätverksträff: Matematik i förskolan genom digitala verktyg

Ni är alla hjärtligt välkomna till årets första nätverksträff för ”Matematik i förskolan genom digitala verktyg”.

Innehåll:

• ”Teachable agents” - Hur kan digitala programvaror designas för att öka möjligheter till lärande? Betty Tärning, Lunds Universitet

• Erfarenhetsutbyte

Vi träffas i sal D0073. Kaffe serveras från 8.45. Fika under förmiddagen.

Anmälan görs senast 7/3 via formuläret nedan:

Anmälningsformulär

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.