Spelpjäser i olika färger

Nätverksträff: Matematik i förskoleklass – med problemlösning som utgångspunkt

Välkomna på nätverksträff för Matematik i förskoleklass – med problemlösning som utgångspunkt.

Inspiration: Emma Ek, Speciallärare med inriktning matematikutveckling presenterar erfarenheter från intensivundervisning med utgångspunkt i Vektor https://cognitionmatters.org/se/vektor/

Erfarenhetsutbyte: Inför träffen genomför samtliga den bifogade problemuppgiften samt en eget vald problemlösningsuppgift i sin förskoleklass. Utifrån detta kommer erfarenhetsutbyte genomföras i mindre grupper.

Vi träffas i sal D0073. Kaffe serveras från 8.45.

Lunch inkluderat i träffen.

Anmälan sker via nedanstående formulär senast 12/4.

Välkomna!

Anmälningsformulär

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.