Barn i landskap

Nätverksträff: Matematik i kulturmiljö

Sist vi träffades framfördes ett önskemål om att få in en föreläsare som har handfast erfarenhet av digitalisering/programmering: nu har vi lyckats fa tag på Anders Gustafsson och Maria Rosengren-Thoresson.

Anders Gustafsson

Gymnasielärare i matematik & fysik i 20 år på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar. Har jobbat mycket med digitala verktyg, bl a flipped classroom, digitala responssystem varit handledare på matematiklyftet.

Maria Rosengren-Thoresson

Gymnasielärare i matematik & fysik 7 år på Lars Kaggskolan i Kalmar, 5 år i åk 7-9. Har jobbat mycket med matematikintresserade elever.

Tillsammans driver Anders och Maria ett projekt inom Kalmar kommun där de ansvarar för den extra timmen matematik som skolverket har infört i år.7.  Där arbetar vi med breddning och fördjupning av matematikundervisningen. Vi planerar lektioner och genomför dem tillsammans med ordinarie lärare i alla klasser i kommunens skolor varje vecka.

  • Samtalen kommer att handla om digitala verktyg i undervisning. Även hur man kan välja ut lämpliga lärandeverktyg från en uppsjö av digitala verktyg, med betoning på ämnesdidaktiska och pedagogiska vinster med verktygen.
  • Föreläsningen kommer även innehålla praktiska inslag  

Anmäl dig senast 15/12 via formuläret nedan:

Anmälan

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.