gruppsamtal

Nätverksträff: Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Hösten 2019 kommer Nätverket för svenska och ämnesspråk att behandla tema muntlighet. Den 19 september kommer Cecilia Olsson Jers och talar om aktivt lyssnande och meningsfull respons vid förberedda presentationer.

Cecilia föreläser om hur respons på muntliga presentationer kan ges i ett tillitsfullt klassrumsklimat där den som talar känner sig trygg och lyssnarna deltar aktivt. Cecilia är verksam på lärarutbildningen vid Malmö högskola och disputerade våren 2010 på avhandlingen ”Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos”, i vilken syftet var att undersöka hur elever bygger och etablerar ethos. Hon är just nu aktuell med två artiklar i modulen ”Muntlig kommunikation” i Läslyftet. Läs gärna intervjun med Cecilia i Tidningen Grundskolan.

Inför träffen kan man förbereda sig genom att läsa artikeln som finns längst ner på sidan. 

Inbjudan med anmälningslänk skickas till nätverkets deltagare.