Lotta Rohman Roth

Nätverksträff: Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Hösten 2019 handlar om tema muntlighet. Den 20 november kommer Ann-Charlotte Rohman Roth att föreläsa om lärares retorik. Anmälan sker via ett inbjudningsmejl som skickas ut till nätverkets medlemmar i oktober.

Ann-Charlotte Rohman Roth är utbildad lärare i svenska och också kursansvarig för universitetets retorikkurs sedan många år. Hennes intresse för retorik i lärarrollen väcktes när hon skrev sin fil. mag. i svenska språket där hon analyserade lärarrollen i klassrummet utifrån Aristoteles kunskapsformer om läraren som epistemisk, pedagogisk och handlingsklok, vilket visade på ett intressant resultat. I ett modernt skolklassrum gick dessa ålderstigna kunskapsformer att appliceras på en nutida lärare och synliggöra en komplex yrkesroll.

Här kommer Ann-Charlottes egen beskrivning om träffens innehåll:

För drygt 2500 år sedan uttryckte Aristoteles att talekonst handlar om att finna ”vad än det gäller är ägnat att övertyga” i varje situation som du talar i och som du önskar påverka i. Vi som lärare behöver särskilt arbeta med våra potentiella övertygansmedel eftersom vår uppgift består i att underlätta för elevers kunskapsutveckling. Övertygansmedel utifrån retoriken är flera och dessa kommer jag också beröra när vi ses.

Den retoriska teorin har strukturer som hjälper oss att bli tydliga i vår lärargärning och förhoppningsvis underlättar för att innehållet ska bli så klart, tydligt och pedagogiskt som det är möjligt i respektive situation. Strukturerna inom den klassiska retorikteorin berör främst talat språk men innehållet kan omtolkas efter uttrycksmedel så att vi blir språkriktiga, begripliga och anpassar vårt språk till situation och sammanhang.

Jag kommer därmed att tala om läraren som retoriker och ge tips och råd utifrån den klassiska retoriska teorin. Jag berör hur vi kan bli tydliga med talade budskap inklusive kroppsspråket genom att ha kännedom om tusenåriga strukturer från talekonsten. Innehållet tar stöd i nutida forskning och har fokus på ett språkligt perspektiv som rör talat språk inklusive kroppsspråk.