lärare och studenter under föreläsning

Nätverksträff: Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Hösten 2019 kommer att handla om tema muntlighet. Den 20 november kommer Ann-Charlotte Rohman Roth att föreläsa om lärares retorik.

Mer information kommer