Buddhastaty

Nätverksträff: Religionsdidaktisk Mötesplats

Religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet anordnar en träff där religionskunskapslärare i regionen, från alla undervisningsstadier, lärarstuderande, lärarutbildare och forskare i religionsdidaktik kan mötas.

Med hjälp av inspelade föreläsningar av forskare i religionsdidaktik som deltagarna ser tillsammans med lärarutbildare belyses ett specifikt tema. Deltagarna utbyter erfarenheter och diskuterar problem och möjligheter.

Temat för detta första möte är Hinduism. De inspelade föreläsningarna behandlar olika perspektiv på hinduisk religion och hur hinduism kan behandlas i klassrumspraktiken relaterat till religion och religiös identitet.

Deltagandet är gratis men kräver anmälan så att vi kan beräkna lokaler och fika. Anmäl dig via följande länk, senast 11/10:

Länk till anmälan

Medverkande föreläsare är:

Kristian Niemi

Kristians avhandling handlar om hur religion hanteras i indisk skola, men också vad man kan få syn på i det svenska skolämnet religionskunskap, då den speglas i det indiska sammanhanget. Förutom det, kommer han också diskutera tröskelbegrepp, och vad det kan innebära i undervisning — om t. ex. hinduism.

Anna-Pya Sjödin

Anna-Pyas avhandling handlar om hur en indisk filosof från 1100-talet behandlar slutledning som kunskapsmedel. I avhandlingen undersöker hon också hur indisk religionsfilosofi har bemötts med skepsis av västerländska filosofer. Hennes föreläsning kommer bland annat behandla genusperspektiv i hinduiska traditioner.

Medverkande från religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet, och mötesledare, är Jonas Svensson, professor i islamologi, och Åsa Trulsson, lektor i kultursociologi.

Mötet arrangeras i samarbete med Nätverket Religionsdidaktisk mötesplats som är ett nationellt projekt knutet till Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Liknande träffar äger rum runt om i landet ungefär vid samma tidpunkt. Nätverket har arrangerat träffar av detta slag vid tre tillfällen tidigare, och är nu i färd med att expandera sin verksamhet. Religionsvetenskap vid Linné vill vara med i denna satsning.

Om detta möte faller väl ut, med god uppslutning, så kommer Linnéuniversitetet att ansluta sig till nätverket Religionsdidaktisk mötesplats, och erbjuda två ytterligare träffar: I november/december på temat Etikundervisning men utgångspunkt i skönlitteratur och film, och i mars 2020 på temat Unga och religion.

F322, Växjö Åsa Trulsson Lägg till i din kalender