Ett rött hus

Workshop: One-stop-shop-affärsmodeller för energirenovering av småhus

Ungefär 80 procent av de svenska småhusen är över 30 år gamla och i behov av renovering. Detta ger ett unikt tillfälle att implementera kostnadseffektiva åtgärder som kan sänka energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Tyvärr är dock den nuvarande takten på energirenoveringar av småhus långsam, på grund av olika hinder.

På Linnéuniversitetet driver vi två projekt där det övergripande målet är att utveckla, implementera och testa en så kallad one-stop-shop-affärsmodell (OSS) för energirenovering av småhus. Läs mer på Lnu.se/onestopshop och Lnu.se/innovate.

Är du intresserad av att erbjuda en sådan tjänst, eller vill du bidra till att vidareutveckla konceptet? Välkommen att delta i en nationell workshop!

Mer information

 • Tid: onsdag 13 november 2019 kl 12–17
 • Plats: sal M1088, hus M, Linnéuniversitetet, Växjö
 • Föreläsningarna kommer att hållas på engelska och svenska
 • Deltagandet är gratis, inklusive lunch och fika
 • Anmälan senast onsdag 6 november via formuläret nedan

Kontakt

Program

Kl 12.00–13.00 Registrering och lunch

Kl 13.00–14.00 Del 1

 • Introduktion
  Professor Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet
 • Fishbowl-diskussion: Vad är one-stop-shop (OSS), vilka är kunderna, vad är nyttan för olika aktörer?
  Moderator: dr Brijesh Mainali, Linnéuniversitetet

Kl 14.10–15.10 Del 2

 • Best practice-exempel
  - Danmark
  Bahram Dehghan, Frederikshavn kommune
  - Norge
  Trond Haavik, Segel AS
  - Sverige, förslag på modell
  Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet
 • Frågor och diskussion

Kl 15.10–15.25 Fika

Kl 15.25–16.00 Del 3

 • Parallella gruppdiskussioner
  - Alternativa affärsmodeller, koordinering och förvaltning av OSS
  Koordinator: Johan Milton, Energikontor Sydost
  - Roller för kommuner och andra aktörer
  Koordinator: Magnus Jonasson, Växjö kommun

Kl 16.00–17.00 Del 4

 • Interaktiv session: policy-åtgärder och -lösningar

Anmälan

När du skickar in formuläret samtycker du till att Linnéuniversitetet sparar dina personuppgifter. Detta i syfte att kunna kontakta dig angående detta evenemang. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mejl till konferens@lnu.se. Vid frågor kring hanteringen av personuppgifterna är du välkommen att kontakta dataskyddsombud@lnu.se.

M1088, Linnéuniversitetet, Växjö Krushna Mahapatra Lägg till i din kalender