Resilience

Öppen föreläsning om Resilience

I samarbete med Kalmar kommun bjuder Linnéuniversitetet in till Öppen föreläsning på temat resiliens. Hur arbetar vi med resiliens inom olika verksamheter och hur påverkar det vårt samhälle?

Innehåll

Genom flera kortare presentationer får vi ta del av olika infallsvinklar på resiliens och vad det kan vara. Lyssna till spännande föredragshållare från Kalmar länsstyrelse, Borgholm Energi och Linnéuniversitetet.
Vi bjuder på fika!

 • Resiliens i vår vatteninfrastruktur och hur och om vi kan räkna med naturens ekosystemtjänster i olika framtida klimatscenarier
  Henrik Andersson, Enhetschef Vattenenheten Länsstyrelsen Kalmar län

 • Vägen från vattenbrist till framgång. Avsaltning av havsvatten i Sandvik
  Mattias Wertwein Ros, Chef VA, Energi och Miljö Borgholm

 • Kulturarv och kulturell resiliens
  Cornelius Holtorf, Professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, UNESCO Chair on Heritage Futures

 • Sammanfattning av projektet Resiliens inom Sjöfart och Sjukvård som pågått vid Linnéuniversitetet
  Gesa Praetorius, Biträdande lektor Sjöfartsvetenskap och
  Amanda Hellström, Lektor i Vårdvetenskap Linnéuniversitetet

Tid och plats

 • 4 december klockan 17.00–19.00
 • Aulan ”Fullriggaren” Sjöfartshögskolan, Universitetskajen
Aulan ”Fullriggaren” Sjöfartshögskolan, Universitetskajen Amanda Hellström Lägg till i din kalender