pennor med lärare i bakgrunden

Högre seminarium i pedagogik: Pernilla Kallberg

Välkommen till ett seminarium arrangerat av förskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Titel

Samverkan som motverkar? Lärares arbete med sociala relationer i ett gränsland

Föreläsare

Pernilla Kallberg, universitetsadjunkt, avdelningen för förskolepedagogik, akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola

Abstract

Med avstamp från min avhandling kommer innebörden av ett didaktiskt arbete för normbaserad kontinuitet i övergångar mellan skolformer att diskuteras. Genom studien, en kvalitativ fallstudie, har data konstruerats i tiden för barns övergång från förskoleklass till årskurs 1. Särskilt uppmärksammas och problematiseras samverkan mellan lärare i det som kan beskrivas som ett gränsland.

Seminarieserien

Seminariet är en del av den seminarieserie som förskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) arrangerar regelbundet, med såväl inbjudna som egna forskare.

Sal Vi3133a, hus Vita, Kalmar; Lammhultsrummet, hus F, Växjö Eva Klope Lägg till i din kalender