pennor med lärare i bakgrunden

Planeringsseminarium: Karin Sälj

Välkommen till ett seminarium arrangerat av förskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Ämne

Två professioner, ett uppdrag

Diskutant

Daniel Sundberg, professor, institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet

Seminarieserien

Seminariet är en del av den seminarieserie som förskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) arrangerar regelbundet, med såväl inbjudna som egna forskare.

Konferensrum Långskeppet, hus Magna, Kalmar; Lammhultsrummet, hus F, Växjö Eva Klope Lägg till i din kalender