internet of things-collage

Presentation av forskningsresultat: projektet Software Technology for Self-Adaptive Systems

Välkommen till en presentation av resultaten från projektet Software Technology for Self-Adaptive Systems, som avslutas i september.

Målet med forskningsprojektet Software Technology for Self-Adaptive Systems har varit att öka den ingenjörsmässiga effektiviteten hos så kallade självanpassande system. Projektet är finansierat av KK-stiftelsen, startade i september 2015 och avslutas i september 2019. Läs mer på projektets webbsida.

I samband med att projektet avslutas, presenteras resultaten från forskningsarbetet. Dagen inleds med lunch och avslutas, för de som vill, med en informell after work. Anmälan krävs, se nedan.

Program

12.00–13.00 Lunch i hus K
Gratis för anmälda deltagare

13.00–13.10 Welcome and introduction to the day
Welf Löwe, professor i datavetenskap och projektledare

13.10–13.30 General presentations of the project and results
Danny Weyns, professor i datavetenskap

13.30–14.00 Key results from the sub-project Model-driven engineering of smart power grids (MoDES)
Mauro Caporuscio, docent i datavetenskap

14.00–14.30 Grid challanges now and in the future
Fredrik Carlsson, doktor, R&D portfolio manager, Distribution at Vattenfall

14.30–15.00 Coffee break

15.00–15.30  Key results from the sub-project Automated quality assurance applied to telecommunication systems
Morgan Ericsson, docent i datavetenskap

15.30–16.00 Current challenges in quality assurance of technical documentation
Frans Frejdestedt, Ericsson

16.00–16.30 Key results from the sub-project Optimizations applied to Automated Assembly of Customized Control Cabinets
Sabri Pllana, docent i datavetenskap

16.30–17.00 Challenges and opportunities in automated/flexible manufacturing
Luis Ribeiro, biträdande professor i produktionsteknik, Linköpings universitet

17.00–17.30 Closing
Welf Löwe, professor i datavetenskap och projektledare

Anmälan

Anmäl dig till presentationen senast fredag 13 september via formuläret på https://forms.gle/arhfzxMSHTpqXqte6

 

Sal Wicksell, hus K, Växjö Diana Unander Lägg till i din kalender