Ett foto på en hand som håller i en nyckel

Publicera open access utan avgift – en guide till förbetalda publiceringsavgifter

Välkommen att ta del av information om de nationella avtal med bland andra Springer, Taylor & Francis och Cambridge University Press som ger rätt till kostnadsfri open access-publicering! Vi informerar även om Linnéuniversitetets publiceringspott för open access-publicering.

Allt fler forskningsfinansiärer och politiska beslutsfattare kräver idag att forskningresultat ska publiceras med öppen tillgång (open access). För att möta denna efterfrågan har de flesta förlag kommit att erbjuda ett antal olika publiceringsmodeller. Det rör sig om publicering i open access-tidskrifter (gold open access) eller publicering i traditionella tidskrifter där enstaka artiklar görs fritt tillgängliga (hybridtidskrifter). I båda modellerna tas en avgift (article processing charge - APC) ut för att bekosta publiceringen.

För att påskynda övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem har olika nationella avtal träffats med förlagen. Det kan exempelvis handla om rabatter på publiceringsavgifter eller så rör det sig om så kallade offset-avtal. Offset-avtalen innebär att lärosätens prenumerationskostnader ska minska i takt med att publiceringsavgifterna ökar, dvs. att en ny kostnad balanseras av att en annan minskar.

Ted Gunnarsson från universitetsbiblioteket berättar om avtalen med Springer, Taylor & Francis och Cambridge University Press, samt om övriga avtal som forskare vid Linnéuniversitetet har tillgång till. Under seminariet kommer vi även att berätta om Linnéuniversitetets publiceringspott för open access-publicering.

Det blir också tid för frågor och diskussion.

Läs mer om möjligheterna för kostnadsfri och rabatterad open access-publicering via länken nedan:

https://lnu.se/ub/forskningsstod/open-access/ekonomiskt-stod/

Du kan delta på plats i Kalmar eller Växjö, men även från din egen dator via mötesverktyget Zoom. Varje arrangemang har en unik Zoom-länk, se nedan för aktuell länk.

https://lnu-se.zoom.us/j/861053009

Arrangemanget är öppet för alla anställda och studenter vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan. Du är välkommen att ta med egen fika. Ibland spelar vi in sessionerna via Zoom. Vid dessa tillfällen nämns detta i början av arrangemangen.

Välkommen!

 
Universitetsbiblioteket: UB296A i Kalmar och Babel i Växjö och via Zoom - https://lnu-se.zoom.us/j/861053009 Lägg till i din kalender