Paneldebatt RUC-råd
Konferens

RUC-råd 10 september 2019

Idag arrangerades årets andra RUC-råd. RUC-råden är en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Ett 50-tal representanter från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, samt från Linnéuniversitetet samlades i Kosta för dialog och presentationer under temat läraravlastande yrkesgrupper.

På RUC-rådet lyftes främst frågan om lärares arbete. Regeringen arbetar med statsbidragsförordning gällande lärarassistenter. Dessutom ska Skolverket ta fram nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna.

Skolforskare Per Lindqvist och Helena Ackesjö vid Linnéuniversitetet presenterade forskning om initiativ som tas i svenska skolor för att avlasta lärare genom att införa så kallade lärarassistenter. Vi fick även ta del av presentationer från flera personer som på olika sätt redan arbetar med yrkesgrupper som avlastar lärarna.

Stort tack till Helena Ackesjö, Per Lindqvist, Nina Morgin, Sofia Karlsson, Johannes Landtreter och Ulf Nilsson!

Information från tidigare RUC-råd

Helena Ackesjö
Skolforskare Helena Ackesjö. RUC