Spirande äppelblommor

RUC-råd 10 september 2019

Välkommen till RUC-råd den 10 september i Kosta!

På RUC-rådet lyfter vi främst frågan om lärares arbete. Regeringen har aviserat att en statsbidragsförordning ska tas fram gällande lärarassistenter. Dessutom ska Skolverket ta fram nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna.

Skolforskare Per Lindqvist och Helena Ackesjö vid Linnéuniversitetet presenterar forskning om initiativ som tas i svenska skolor för att avlasta lärare genom att införa så kallade lärarassistenter. Vi har också bjudit in flera personer som på olika sätt redan arbetar med yrkesgrupper som avlastar lärarna.

Vi ser fram emot en dag fylld med information och diskussioner!

Inbjudan till RUC-rådet den 10 september 2019

Information från tidigare RUC-råd

Anmälan till RUC-råd den 10 september 2019

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.