Deltagare på RUC-rådet 20 november 2019
Konferens

RUC-råd 20 november 2019

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. På RUC-rådet lyfte vi främst denna gång frågan om hur man på ett framgångsrikt sätt kan arbeta med skolförbättring med stöd av kompetensutveckling.

Skolförbättring med stöd av kompetensutveckling
Kompetensutveckling för personal i förskola och skola har kommit att bli en nyckelfråga för att åstadkomma skolförbättring och därigenom öka möjligheterna för barn och elever att nå goda läranderesultat. Dagen inleddes med filmen: Forskning om kompetensutveckling för utveckling av undervisning som har spelats in av skolforskarna Daniel Sundberg och Jan Håkansson från Linnéuniversitetet. Sedan följde konkreta exempel från regionen om hur man framgångsrikt och systematiskt kan leda och organisera kompetensutveckling för ledare och personal i skolväsendet.

Tommy Gravéus, biträdande utbildningschef i Lessebo kommun, presenterade skolförvaltningens arbete med kompetensutveckling i vardagen.

Mattias Erliden, utvecklingsstrateg i Jönköpings kommun, berättade om kommunens arbete med professionsprogram för skolpersonalen.

Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket, presenterade via Skype de nationella skolutvecklingsprogrammen utifrån aktuella regeringsuppdrag. Mats berättade också om erfarenheter från kompetensutvecklingsinsatser hos huvudmän som samverkar med Skolverket inom riktade insatser.

RUC redovisade regionens kompetensutvecklingsbehov med stöd av gjord inventering hösten 2019. Inventeringen syftar bland annat till att öka Linnéuniversitetets beredskap för och medverkan i att stödja skolväsendets kompetensutveckling.

Stort tack till alla som deltog!

Information från tidigare RUC-råd

Hör av er till oss på RUC om ni har några frågor

RUC-råd 20 november 2019
Mattias Erliden, Jönköpings kommun. RUC
RUC-råd 20 november 2019
Tommy Gravéus, Lessebo kommun i diskussion med Pernilla Söderberg. RUC
RUC-råd 20 november 2019
RUC-rådet diskuterar skolförbättring med stöd av kompetensutveckling, den 20 november 2019. RUC