Kopparstick fina blommor

RUC-råd 20 november 2019

Välkommen till RUC-råd den 20 november!

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. På RUC-rådet lyfter vi främst denna gång frågan om hur man på ett framgångsrikt sätt kan arbeta med skolförbättring med stöd av kompetensutveckling. Var beredd att dela med dig av tankar och erfarenheter om hur arbetet sker hos din huvudman. 

Skolförbättring med stöd av kompetensutveckling
Kompetensutveckling för personal i förskola och skola har kommit att bli en nyckelfråga för att åstadkomma skolförbättring och därigenom öka möjligheterna för barn och elever att nå goda läranderesultat. Under dagen kommer ämnet att belysas med stöd av skolforskare från Linnéuniversitetet och konkreta exempel från regionen om hur man framgångsrikt och systematiskt kan leda och organisera kompetensutveckling för ledare och personal i skolväsendet.

Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket, presenterar de nationella skolutvecklingsprogrammen utifrån aktuella regeringsuppdrag. Mats berättar också om erfarenheter från kompetensutvecklingsinsatser hos huvudmän som samverkar med Skolverket inom riktade insatser.

RUC kommer också att presentera regionens kompetensutvecklingsbehov med stöd av gjord inventering, ht 2019. Inventeringen syftar bland annat till att öka Linnéuniversitetets beredskap för och medverkan i att stödja skolväsendets kompetensutveckling.

Inbjudan till RUC-rådet den 20 november

Länk till dagens inledande presentation:
Forskning om kompetensutveckling för utveckling av undervisning, Jan Håkansson och Daniel Sundberg

Länk till filmen (23 minuter)

Anmälan till RUC-råd 20 november 2019 är stängd