Äppelblom kopparstick

RUC-råd 5 mars 2019

Välkomna till ett nytt RUC-råd – en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse.

Sista dag för anmälan är den 26 februari.
Max 2 representanter per huvudman.
Länk till anmälan:
https://lnu.se/forskning/konferenser/ruc-rad

Inbjudan till RUC-råd den 5 mars

Innehåll RUC-råd den 5 mars:

09.15 Kaffe/te

09.45 Inventering av kompetensutvecklingsbehov i regionens skolväsende
Linnéuniversitetet har genomfört en inventering av kompetensutvecklingsbehov i regionens skolväsende. RUC presenterar resultat och hur arbetet är tänkt att fortsätta i samverkan mellan skolhuvudmän och Linnéuniversitetet.

Utvecklingsområden för lärarutbildningen
Utbildningsledare Susanne Liedberg, kansliet för lärarutbildningen, informerar om pågående utvecklingsområden där frågan om behörighet och rekrytering av behörig personal är ständigt aktuell liksom frågan om hur fler kan vara intresserade av att söka sig till läraryrket.

RUC presenterar och leder ett samtal om nationella fokusområden

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Huvudmannens ansvar och roll i det systematiska kvalitetsarbetet
Skolforskare Carl-Henrik Adolfsson vid Linnéuniversitetet presenterar framgångsfaktorer och utmaningar i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Gruppsamtal och dialog

15.00 – 15.30 Dagen avslutas med kaffe/te

Teleborgs slott RUC Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender