Konferens i sal IKEA
Heldag

Samverkansdag om muntlig kommunikation i skolan

Den 2 oktober 2019 bjuder Institutionen för svenska språket åter in till en kompetensutvecklingsdag för lärare.

Årets tema är muntlig kommunikation i skolan. Innehållet för dagen kommer att utgå från centrala delar av den modul om muntlig kommunikation som lärosätet utvecklat inom Läslyftet. Dagen passar lärare i alla skolans ämnen och stadier. Även studenter är varmt välkomna.

Under förmiddagen erbjuder vi två föredrag om muntlig kommunikation i skolan. Därefter bjuds alla deltagare på lunch. På eftermiddagen erbjuder vi tre alternativa aktiviteter. Se mer under fliken Program.

Läs mer om muntlig kommunikation i skolan på Skolverkets webbplats

Muntlig kommunikation är grundläggande för undervisning i alla ämnen. Elever och lärare är i ständig dialog genom samtal om ämnesinnehåll och annat de finner meningsfullt. De kommunicerar också genom att presentera stoff för varandra på olika sätt, som exempelvis i redovisningar, instruktioner och genomgångar. I alla ämnen, från bild till teknik, hänger all muntlig kommunikation intimt samman med lärandet. Det finns en stor potential att utveckla undervisningen genom medvetenhet om olika aspekter av muntlighet, genom att variera kommunikativa förhållningssätt och genom medveten planering av olika muntliga moment.

Heldag Linnéuniversitetet, sal IKEA Daniel Bergman Lägg till i din kalender