Grönsaker

Alumn och karriärdag Nutrition och livsmedelsprogrammet

Välkomnen studenter och alumner till årets gemensamma dag.
Årets fokus är: Yrkeskarriär, utmaningar och möjligheter.
Träffen ger möjligheter att träffas, nätverka och lyssna på intressanta föredrag.
Dagen avslutas med en gemensam vegetarisk mingelbuffé.

Lokal: Vi2144, Universitetskajen, Kalmar (ingång via Landgången 6, salen ligger på plan 2)

Program:

12.45 – 13.00 Registrering utanför Vi2144

13.00 – 13.10 Välkomna och presentation av dagens program

13.10 – 13.50 RISE Jordbruk och livsmedel – att jobba med forskning och innovation! Maria Åberg, Innovations- och företagsutveckling

13.50- 14.30 Vad gör Livsmedelsverket? Anna Karin Lindroos berättar om sitt arbete med matvaneundersökningar och vetenskapliga underlag

14:30 – 15.00 Fika och mingel / utställning

15.00 – 16.00 Min karriär och arbetsplats; Alumner från NutriLivs berättar:                       Jessica Kinnander, Kvalitetsbolaget
                      Katarina Proos Vedin och Anna Hagberg, Mörbylånga kommun
                      Matilda Nilsson, Orkla
                      Elinor Lindelöw, Probi
                      Torbjörn Lennqvist, Masterstudent, Lnu
                      Fredric Svensson, Doktorand, SLU

16.00 – 16.30 Thomas Isaksson Region Kalmar och Rebecka Wickström Länsstyrelsen Kronoberg. Regionala Livsmedelsstrategier och ”Livsmedelsutveckling sydost”

16.30 – 16.45 Anna Kågestad: Karriärvägledning vid Lnu
                       Charlott Johansson, Livsmedelsinspektör Kalmar kommun; 
                       erfarenheter från anställning av studentmedarbetare/praktikanter

16.45 Avslutning och sammanfattning av dagen.

17.00 – 19.00 Vegetarisk buffé (personalrummet, plan tre Hus Vita)

Anmäl dig här!

Önskar du INTE delta på buffén skicka ett mejl till Catarina Gaunitz.

Vi2144, Linnéuniversitetet Kalmar Maria Bergström Lägg till i din kalender