Människor

Seminarium i sociologi: Kunskapsanvändning i socialt arbete: Med argumentet som studieobjekt

Titel

Kunskapsanvändning i socialt arbete: Med argumentet som studieobjekt

På seminariet presenteras ett pågående forskningsprojekt om kunskapsanvändning i socialt arbete. I projektet avgränsas kunskapsanvändning till att handla om hur kunskap uttrycks och vilken kunskap som uttrycks i socialarbetares bedömningar och resonemang om klienter.

Centrala delfrågor är
1) kan användningen av kognitiva verktyg göra kunskapsanvändningen mer explicit?
2) på vilka sätt påverkar gruppen (jfr arbetsgruppen) kunskapsanvändningen? 
3) hur skiljer sig kunskapsanvändningen mellan experter och noviser?

På seminariet presenteras ett urval av preliminära resultat från analyser av textdata insamlat från 35 praktiserande socialarbetare och 11 socionomstudenter i södra Sverige.

Föreläsare

Lisa Wallander, fil dr. i sociologi, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Lunds universitet

Läs mer om Lisa Wallander här.

Bild på Lisa Wallander
Lisa Wallander
Sal K3041, hus K, Växjö Kajsa Johansson Lägg till i din kalender