människor

Seminarium i sociologi: Om det professionella landskapets framväxt och förändring

Sociologiseminariet på torsdag, den 19 september, har ett lite annorlunda upplägg som vi hoppas kommer att locka många.

Seminariet kommer att ägnas åt att presentera två böcker från det stora och av Vetenskapsrådet stödda projektet om det Professionella landskapet i Sverige, dess framväxt och dess förändring.

De medverkande är: Lennart Svensson, Eva Johnsson, Margareta Nilsson-Lindström, Elin Funck, Karin Jonnergård, Glenn Sjöstrand, Ola Agevall och Gunnar Olofsson.

Fält och professioner som kommer att tas upp är:

  • Teknik - ingenjörer
  • Ekonomi - ekonomer m.fl.
  • Hälsa/sjukdom - läkare, sjuksköterskor m.fl.
  • Skolan - lärare
  • Social integration - socionomer och psykologer
  • Högre utbildning och forskning - universitetslärare

Seminariet inleds med att Lennart Svensson ger en överblick av projektets ambition och resultat - och en överblick över var professionsforskningen står idag. Därefter gör de olika deltagarna gör en kort presentation av det de tycker är det viktigaste som de har sagt i sitt eller sina kapitel. Det kommer att bli utrymme frågor från publiken och därmed lite diskussion efter varje inlägg.

Seminariet börjar som vanligt 13.15. Observera att vi håller på en timme längre än vanligt, till 16.00. Salen är K3041.

Vi bjuder på fika!

Sal K3041, hus K, Växjö Kajsa Johansson Lägg till i din kalender