människor

Seminarium i sociologi: Uppfinningen av ett skolämne: Ett historiesociologiskt perspektiv på samhällskunskapens ämneslogik

Föreläsare

Magnus Persson, universitetslektor i sociologi

Magnus Persson presenterar sin forskning om samhällskunskap som ett skolämne. Magnus skickar med följande hälsning: ”Bifogar en artikel (se nedan) som textunderlag till nästa veckas högre seminarium i sociologi. I en inledande presentation avser jag utveckla några av de resonemang som finns i artikeln och hur de, sedan artikeln skrevs, utvecklats till en forskningsansökan.”

Persson 2018 4 Nordidactica.pdf

Bild Magnus Persson
Sal K3041, hus K, Växjö Kajsa Johansson Lägg till i din kalender