människor

Seminarium i sociologi: Medierad politisk offentlighet – förändringar och konstans

Den 5 december presenterar Göran Palm och Håkan Sandström sin forskning om medierad politisk offentlighet. De skickar med bifogad artikel samt följande hälsning:

Medierad politisk offentlighet – förändringar och konstans
Vi är intresserade av att ytterligare försöka förstå och förklara politisk kommunikation och makt utifrån ett medborgarperspektiv. Fungerar den liberala, normativa mediemodellen så att den kan erbjuda relevant och sammansatt medborgarinformation om ’det politiska’, kritisk granskning av maktcentra och möjlighet till medborgerligt deltagande via offentligheten?

Vi har, utifrån tidigare studie, gått vidare med ett projekt som vi preliminärt döpt till Medierad politisk offentlighet-förändringar och konstans.I grunden finns en innehållsanalys av tidningen Smålandspostens valrörelsejournalistik 1982-2018 (totalt elva val). Men projektet är också tänkt att rymma annat empiriskt material.

På seminariet på torsdag har vi tänkt att presentera projektidén/ramverket, men också ge exempel på resultat som tidigare studier gett. I en artikel i Nordicom Review (nr 35, 2014) - Migration between Politics, Journalism and PR. New Conditions for Power, Citizenship and Democracy - uppmärksammade vi sammanflätningar och rörelser mellan politik, PR och journalistik. Artikeln har relevans för delar av det vi vill diskutera på seminariet – finns bifogad här nedanför.

Tiden är som vanligt 13.15-15.00 och salen är K1038.

Varmt välkomna!

Bild på Håkan Sandström
Sal K1038, hus K, Växjö Kajsa Johansson Lägg till i din kalender