affärskvinna som håller upp en klocka framför ansiktet

Problem med tidsläckage och tidsförblödning? Om karoshi, stress och ekonomisk systemkollaps

Kan ekonomiska mål bidra till hälsoproblem, stress och/eller "karoshi"? Kan man utifrån ledningens målsättning för en tjänsteorganisation förebåda en ergonomisk systemkollaps? Kan denna form av systemkollaps förutsäga när och hur ekonomin kollapsar?

Välkommen till ett seminarium med dr Fabian von Schéele, docent vid institutionen för informatik, vars forskning är specialiserad på tidsläckage i organisationer. Hans forskning har publicerats i bland annat Journal of Business Research.

Detta tvärvetenskapliga seminarium vänder sig till intresserade inom näringslivet, kommuner och landsting, samt till studenter och forskare. Det inriktar sig särskilt på dig som är intresserad av tidsläckage, ekonomi, tjänstekvalitet, informatik och kognitiv psykologi.

Innehåll

Den kognitiva tidsdistortionen (tidsläckage) är väl dokumenterad i forskningen, såväl den medicinska som den psykologiska. Tyvärr har man begränsad kunskap om tidsläckaget på gruppnivå och organisationsnivå, och fortfarande finns stor okunskap om tidsläckagets koppling till produktivitet, vinst och arbetsbelastning i tjänsteorganisationer.

Detta seminarium fokuserar på beteendeekonomi, den kognitiva tidsdistortionen (tidsläckaget) i företag, kopplingen till stress, vinst, produktivitet samt hur arbetsbelastning och stress förändras.

Är det möjligt att ekonomiska verksamhetsmål har en ”dold mekanism” som förstärker stress och hälsoproblem? Kan man utifrån ledningens målsättning för en tjänsteorganisation förebåda en ergonomisk systemkollaps? Kan denna form av systemkollaps förutsäga när och hur ekonomin kollapsar?

Vad kan man göra för att undvika systemkollapser inom ekonomi och ergonomi när man har stort tidsläckage?

Könsskillnader, ”burnouts” och misslyckad projektstyrning behandlas i seminariet, samtidigt som exempel på misslyckade verksamhetsmål diskuteras. Lösningsförslag för undvikande av systemkollapser presenteras.