björkstammar

Skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden

Syftet med denna workshop är att presentera och diskutera aktuella forskningsfrågor, nya resultat och praktiska erfarenheter inom workshopens tema.

Välkommen till en workshop med temat skogsskötsel, naturhänsyn och sociala värden! Workshopen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Linnéuniversitetet i samarbete med Skogssällskapet, inom ramen för temaforskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS).

Syftet med sammankomsten är att presentera och diskutera aktuella forskningsfrågor, nya resultat och praktiska erfarenheter kring workshopens tema. Inbjudan riktar sig till både forskare och praktiker, för att öka samverkan och kommunikation mellan doktorander, forskare, skogsindustrin och dess intressenter.

Översiktligt innehåll

  • Skötsel av skyddszoner kring vattendrag
  • Effekter av skogsbränder
  • Skogsskötsel för sociala värden
  • Blandskog och biodiversitet

Mer information och anmälan

Läs mer om träffen och anmäl dig hos Skogforsk.

Kontaktpersoner:

Göteborg Erika Olofsson Lägg till i din kalender