liten pojke i sjömanskläder som sitter framför stort fartyg

Smarta sjömän – vilken kompetens behöver framtidens sjöfart?

Välkommen till Kalmar och en dag om dagens sjöfartsutbildningar och hur dessa kan, borde och skulle kunna utvecklas.

Denna seminariedag riktar sig till industri, akademi och offentlig sektor med intresse för området. Vi börjar med en omvärldsspaning för att sätta frågan i ett sammanhang och låter därefter företrädare från utbildningssidan och branschen presentera, resonera och diskutera utifrån sina olika perspektiv.

Dagen innehåller goda mingelchanser, fika och god lunch. Den är kostnadsfri och lunch ingår, men anmälan krävs. Välkommen!

Se hela programmet och anmäl dig här.

Vi2144, hus Vita, Universitetskajen, Kalmar Fredrik Ahlgren Lägg till i din kalender