Stad från ovan
- Heldag

Software Technology Exchange Workshop (STEW) 2019

Höstens mjukvarukonferens Software Technology Exchange Workshop, STEW, äger rum i Lund 13-14 november 2019. Linnéuniversitetet är medarrangör av konferensen.

Syftet med STEW är att främja samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. STEW vill göra forskning och projektresultat synliga och stimulera till nytt samarbete inom mjukvaruteknik. Konferensen arrangeras för att underlätta kunskapsutbyte och spridning av resultat från olika typer av samarbete. STEW är ett forum för forskare och branschrepresentanter att träffas och lära sig om aktuell, branschrelevant forskning och dela erfarenheter inom mjukvaruutveckling.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här.

- Heldag Stora hörsalen, IKDC, Lund Diana Unander Lägg till i din kalender