Styrgrupp CISA

Centrum för interprofessionl samverkan och sambruk (CISA) håller styrgruppsmöte.

Ärenden som önskas diskuteras skickas till ordförande.

K2203, Linnéuniversitetet Växjö Carina Elmqvist Lägg till i din kalender