träff

Uppstartsträff för blivande tematräffsledare

Träffen vänder sig till dig som själv har genomgått tematräffarna och nu ska vara tematräffsledare för första gången. Syftet med träffen är att du ska få stöd och hjälp för att kunna genomföra träffarna så bra som möjligt.

Vid träffen kommer följande punkter att diskuteras:

  • Syftet med att vara tematräffsledare
  • Genomgång av manual
  • Genomgång av start-kittet (de olika mallarna, material, intyg)
  • Stödmaterial som finns (filmer, texter, böcker musik, pp etc.)
  • Pedagogiska tips
  • Frågor och reflektioner

Anmälan: via e-post till annica.olsson@lnu.se senast 07 november.

Meddela eventuella kostförbehåll för fika.(ingår)

Tematräffarna är kostnadsfritt för alla personer från Kronoberg Region.