närbild på en uppslagen bok

Utrotningshotade ord

Fagerlockig, fejdlysten, förbrytarfysionomi … dessa är några av de ord som gallrats ut ur Svenska Akademiens ordlista.

I denna föreläsning står sådana ord istället i strålkastarljuset. Olika anledningar till att ord och uttryck faller i glömska diskuteras liksom räddningsaktioner för att bevara utrotningshotade ord. Som språkvetaren Gustaf Cederschiöld skriver, förlorar vi inte bara former och uttal när ord går i graven utan hela tänkesätt. På gott och ont.

Föreläsningen varar i cirka 30 minuter och ges av Shirley Näslund som är docent i svenska språket.