Konferensinbjudan: Vattnet, samhället och framtidens klimat
- Heldag

Vattnet, samhället och framtidens klimat

Välkommen till en konferens om det framtida klimatets vattenutmaningar. Vi samlas i kuststaden Kalmar där frågorna kring klimatförändringar är extra aktuella.

Var: Kalmarsalens glasveranda och landshövdingens residens i Kalmar.
Arrangörer: Havsmiljöinstitutet, Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt och Länsstyrelsen Kalmar län
Anmälan: Anmäl dig på Havsmiljöinstitutets webbplats.

De senaste årens översvämningar och vattenbrist, tillsammans med framtidens beräknade havsnivåhöjning, gör att staden har listats som särskilt utsatt område och förebyggande åtgärder i samhällsplaneringen sker redan.

Under konferensen kommer vi bland annat att belysa frågorna:

  • Vilka kunskapsluckor finns bland förvaltare av vårt gemensamma vatten och hur kan forskningen möta dessa?
  • Vilka konsekvenser har det förändrade klimatet på samhället och vattenmiljön i våra kommuner?
  • Vilka åtgärder krävs för att anpassa samhället till det nya klimatet och vilka har redan genomförts?

Konferensen är en mötesplats för forskare, beslutsfattare och förvaltare som vill få kunskap och överblick kring det förändrade klimatets konsekvenser och påverkan på vattenmiljön och samhället i stort. Under konferensen tar vi reda på forskningsbehoven hos alla som på olika sätt förvaltar vårt gemensamma vatten. Fokus ligger på de åtgärder som krävs för att anpassa samhället till klimatförändringar - kommande och de vi redan idag märker av. Vi vill skapa en aktiv dialog mellan forskare och förvaltning och en bättre förståelse för vad som behövs för att möta de utmaningar som kommer med ett förändrat klimat.

Med hjälp av aktuella forskningsresultat, erfarenheter och goda exempel på åtgärder kopplat till vatten ger konferensen verktyg och motivation att arbeta vidare med klimatanpassning. Efter vårt möte kommer vi att ha förståelse för hur vi strategiskt kan arbeta mot gemensamma mål. Samverkan och delad kunskap mellan forskare och alla som tillämpar resultaten ger ett värdefullt nätverk och goda förutsättningar för fortsatt samarbete.

Konferensen äger rum i anknytning till Kalmarsundsveckan, mötesplats för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi med att sätta fokus på klimat, hållbarhet och vatten - de tre viktigaste utmaningarna i vår tid.