-

Vetenskapligt råd

Sammanträde i det vetenskapliga rådet CISA

Carina Elmqvist, docent, vetenskaplig ledare, Linnéuniversitetet
Anders Svensson, doktorand, bitr vetenskaplig ledare Linnéuniversitetet
Bengt Fridlund, senior professor, Linnéuniversitetet
Linda Kazmierczak, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Syd
Peter Lindström, kriminolog, Polisregion Stockholm, Malmö universitet
Lisa Kurland, professor akutsjukvård, Örebro universitet
Heléne Nilsson, med. dr. expert och ämneskunnig, samverkan och ledning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Gudrun Reay, assistant professor, University of Calgary, Kanada
Jörgen Tagesson, fd planeringsdirektör, Region Kronoberg

- Linnéuniversitetet Carina Elmqvist Lägg till i din kalender