barn

Workshop om praxisnära skolforskning

Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet, Cähl, bjuder in till en workshop om val och frågeställningar som forskare ställs inför när man genomför studier i nära samarbete med lärare och elever på skolor och förskolor. Workshopen leds av Marie Källkvist och Angela Marx Åberg, och äger rum den 4 oktober 2019, 9.30–15.30 på Teleborgs slott i Växjö.

Inbjudan vänder sig till alla med intresse för dessa frågor inom praxisnära skolforskning från förskola till gymnasium/vuxenutbildning.

Följande frågeställningar står i fokus för workshopen:

  • Rekrytering av skolor och lärare till projekt: vetenskapliga urvalskriterier i förhållande till praktiska verkligheter.
  • Hur ersätter vi bäst lärare och elever för deras insatser i forskningen? Söka medel i samband med projektansökningar? En viktig fråga med tanke på att legitimerade lärares arbetsbelastning för närvarande är mycket hög.
  • Hur vårdar vi kontakterna med lärare, skolor, elever och vårdnadshavare under projekttiden, ibland över flera år?
  • Hur återkopplar vi forskningsresultat till forskningsdeltagarna (skolor, skolledare, lärare, elever och vårdnadshavare)?

Om du kan tänka dig att inleda en fråga med att berätta hur du/ni har gjort inom ett forskningsprojekt vore det mycket värdefullt. Ju fler projekt och modeller vi får inblick i desto bättre. Ta i så fall kontakt med Angela Marx Åberg. Vi ser i övrigt dagen som ett tillfälle att utbyta erfarenheter om praxisnära skolforskning, oavsett storlek på forskningsprojekt.

Program för dagen

9.00 Fika
9.30 Kort inledning, presentation och diskussion av rekrytering och ersättning
12.15 Lunch
13.15 Presentation och diskussion av vård av kontakter och återkoppling av resultat
15.30 Avslutande fika

Om du vill delta i fika och lunch behöver vi din anmälan, annars är du välkommen att dyka upp efter möjlighet. Anmäl dig via nedanstående länk.

Varmt välkommen!

Angela Marx Åberg

föreståndare för Cähl,
Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet

Teleborgs slott, Växjö Angela Marx Åberg Lägg till i din kalender