Henric Dernegård

INSTÄLLT! Så tacklar skogs- och massabranschen klimathotet

Välkommen till en öppen föreläsning på Sjöfartshögskolan i Kalmar med Henric Dernegård, energisamordnare, Södra skogsägarna.

Skogsnäringen och skogsindustrin erbjuder störst potential till ökat uttag av biomassa som kan ersätta fossilbaserade produkter. Södra är stor producent av fjärrvärme, trädbränslen, råvara till HVO-”miljödiesel” samt förnyelsebar el. Och visste du att skogen är Sveriges största av absorbent av koldioxid?

Ingen föranmälan krävs. Fri entré.

Se hela föreläsningsserien.

Hus Magna, sal Ma135 (aulan), Landgången 4, Kalmar Jonas Hagström Lägg till i din kalender