Quality Assurance Meeting - Education (QuAME)

Utbildningskommittén och ackrediteringsutskottet kallar till Ekonomihögskolans andra QuAME

QuAME ersätter de årliga möten om Utbildningskommittén höll för programansvariga, sk. programansvarigmöte, och fokuserar på åtgärder på programnivå.

 

The education committee and the AOL-team calls for the second QuAME at the School of Business and Economics.

The QuAME replaces the two annually meetings the Education Committee hosted for the programme coordinators and focuses on programme level quality actions.

TBD Helene Erlandsson Lägg till i din kalender