Doktor promoveras 2019

Linnéuniversitetets Akademiska högtid 2020

Fredagen den 31 januari är det dags för årets Akademiska högtid där Linnéuniversitetet hyllar årets nya doktorer, hedersdoktorer och professorer.

Om ceremonin

Tid: fredagen den 31 januari, kl. 16.00 (platser intagna kl. 15.30)
Plats: Romanhallen, KalmarSalen i Kalmar. Platser reserveras för presskåren.
Fototillfälle: kl. 15.00 i entrén i KalmarSalen. Det går naturligtvis också bra att fotografera under ceremonin.

Ur programmet:

Installation av professorer

I år installeras nio nya professorer vid Linnéuniversitetet.

Promotion av doktorer och hedersdoktorer

Tjugotvå doktorander promoveras för att markera deras nya akademiska titel som antingen filosofie, ekonomie eller teknologie doktor.

Till hedersdoktorer promoveras Mary Jo Hatch, amerikansk professor i organisationsteori, Ulrika Herbst, fd länspolismästare i Kronoberg och Mieke Bal, professor i litteraturteori och kulturanalys.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap utsåg professor Qinghai Xu, från Folkrepubliken Kina till hedersdoktor 2019. Även han promoveras vid den Akademiska högtiden den 31 januari 2020.

Utdelning av hedersutmärkelser

Vid högtiden delas också ett antal hedersutmärkelser och medaljer ut.

Mer information

Programmet för Akademisk högtid finns här: https://lnu.se/akademiskhogtid