lärare och studenter i musik

Ämneslärardag för lärare i Ämneslärarprogrammet

Alla lärare som undervisar i Ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet inbjuds till en heldag med fokus på utbyte av erfarenheter.

Dagens innehåll kommer att beröra teori och praktik i lärarutbildning, erfarenheter från VI-verksamhet inför införandet av verksamhetsnära undervisning och, inte minst, en inblick i den pågående omstruktureringen av programmet.

Du anmäler dig till dagen senast onsdag 30 september via formuläret längre ner på sidan. På grund av den stigande smittspridningen möjliggör vi också deltagande via Zoom. Ange i anmälningsformuläret om du vill delta på plats på Universitetskajen i Kalmar, eller via Zoom. Du som redan har fyllt i anmälan kommer att bli kontaktad och få frågan om hur du vill delta.

Program

 • 9.15–9.30 Inledning
  Katarina Schenker, programrådets ordförande
 • 9.30–10.30 Kopplingen mellan teori och praktik
  Ulla Karin Nordänger, Patric Lindgren och Angela Marx Åberg
 • 10.45–11.30 Erfarenheter från VI-projektet
  Vi möter studenter, lärare i skolan och kursansvariga; det ges även tid för frågor från deltagare
 • 11.30–12.30 Lunch
 • 12.30–13.15 Hur gör deltagarna med teori och praktik?
  Utbyte av erfarenheter mellan deltagare
 • 13.30–14.30 Utveckling av flexibel, verksamhetsnära och hållbar ämneslärarutbildning
  Lena Fritzén och Lena Larsson ger inblick i arbetsgruppens arbete; det ges även tid för frågor från deltagarna
 • 14.30–14.45 Avslutning och vägar vidare
  Angela Marx Åberg sammanfattar dagen och informerar om uppföljningsmöte senare i höst

Varmt välkommen!

Kristina Kakoulidou och Angela Marx Åberg
Programansvariga för Ämneslärarprogrammet

Anmälan till Ämneslärardagen

Deltagande

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Universitetskajen, Kalmar Angela Marx Åberg Lägg till i din kalender